ส่ง sms marketing ทำการตลาดผ่าน sms

คือ การทำการตลาดผ่านทาง ระบบ sms ที่ทางคุณไม่ต้องมีเบอร์โทร ไม่ต้องมีฐานข้อมูล โดยทางเรามีฐานข้อมูลเบอร์โทรที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของคุณ เบอร์ที่ใช้ส่งไม่มีการซ้ำ ทางคุณไม่ต้องมีฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ก็สามารถทำการตลาดผ่าน sms ได้อย่างง่ายดาย การทำการตลาดทาง sms ในปัจจุบันมีความรวดเร็ว ต้นทุนทางการตลาดต่ำเมื่อเทียบกับการตลาดในแนวทางอื่นๆ เหมาะกับการประชาสัมพันธ์ แนะนำธุรกิจ ซึ่งเป็นการนำ sms มาประยุกต์การใช้งาน ทำการตลาดเครือข่าย รูปแบบการทำตลาดทาง sms นั้นทำได้หลายรูปแบบ เช่น การส่งข้อความประชาสัมพันธ์ การทำเเคมเปญ เป็นต้น

Advertisements

ความแตกต่างจากบริการของเรากับเจ้าอื่น

ความแตกต่างของทางเรากับผู้บริการทั่วไป คือ เรามีเบอร์โทรให้ทางลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเตรียมมาให้เรา ซึ่งเบอร์โทรที่เรามีนั้นสามารถเลือกตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้อย่างอิสระ ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ สามารถตรวจสอบรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ ที่จะส่ง sms ได้ครับ